JUF Dalarna
Jordbrukareungdomens förbund
~ För landsbygdens ungdom sedan 1918 ~

NÄSTA AKTIVITET  OBS! Nytt datum!
Bruks DM i Lövåsen  27 maj
Läs mer under "tävling"

 


 

Huvudsponsor

Tack till Dalarnas försäkringsbolag som sponsrar JUF Dalarnas verksamhet 2018!


Styrelsen

 Ordförande: Annika Malmberg Karlsson 073-069 79 00
 Vice ordförande: Pernilla Löfgren 070-423 30 80
 Kassör: Erica Bonde 076-763 02 33
 Sekreterare: Anna Larsveden 070-522 41 63
 Ledamot: Michelle Forsberg
 073-635 58 25
 Ledamot: Mattias Johansson 073-913 39 76
Suppleanter:Sara Lundewall
Ur Malin Nilsson
 
 JUF Dalarnas Valberedning

 Helge Sonntag (sammankallande) 072- 368 32 12
 Maria Nordqvist  

Hästgruppen

 Nordsvensk: Lena Casselbrant 
 Ardenner: Jonas Karlsson 
 Fjording: Maria Nordqvist VAD ÄR JUF

wpid-IMG_20140312_134542.jpg

JUF är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som har till syfte:

– att utveckla ungdomsaktiviteter kring natur, miljö och jordbruk, samt i övrigt stimulera en allmän kulturell verksamhet.

– att främja studier och annan verksamhet av betydelse för landsbygden och landsbygdsnäringarna.

– att verka för ökad medmänsklig förståelse och skapa kontakt med motsvarande organisationer i andra länder, samt

– att utveckla självförtroende, kunnighet och ledarförmåga bland medlemmarna genom att samla dem i studier och annan föreningsmässig verksamhet.

JUF är en organisation med anor. Förbundet bildades vid lantbruksveckan 1918. Erheikki JUF-avdelning i Tornedalen blev JUF:s första avdelning. Bästa medlemstalen hade JUF i början av 1949-talet, då fanns ca. 40 000 medlemmar.

JUF:s  historia

STADGAR_JUF_Dalarna.pdf .