JUF Dalarna
Jordbrukareungdomens förbund
~ För landsbygdens ungdom sedan 1918 ~

Nästa aktivitet: Planeringsmöte 171112
 


    Huvudsponsor

Tack till Dalarnas försäkringsbolag som sponsrar JUF Dalarnas verksamhet 2017!


Styrelsen

 Ordförande: Håkan Johansson 070-614 60 46
 Vice ordförande: Erica Bonde 
 Kassör: Sarah Dahlberg 
 Sekreterare: Anna Larsveden 
 Ledamot: Mats Norell
 
 Suppleanter:Annika Malmberg
Mattias Johansson
Eva Sonnbäck
Ur Malin Nilsson
Lennart Björklund
 
 JUF Dalarnas Valberedning

 Pernilla Löfgren (sammankallande) 070-423 30 80
 Amica Palenius  

Hästgruppen

 Nordsvensk: Lena Casselbrant 
 Ardenner: Jonas Karlsson 
 Fjording: Maria Nordqvist VAD ÄR JUF

wpid-IMG_20140312_134542.jpg

JUF är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som har till syfte:

– att utveckla ungdomsaktiviteter kring natur, miljö och jordbruk, samt i övrigt stimulera en allmän kulturell verksamhet.

– att främja studier och annan verksamhet av betydelse för landsbygden och landsbygdsnäringarna.

– att verka för ökad medmänsklig förståelse och skapa kontakt med motsvarande organisationer i andra länder, samt

– att utveckla självförtroende, kunnighet och ledarförmåga bland medlemmarna genom att samla dem i studier och annan föreningsmässig verksamhet.

JUF är en organisation med anor. Förbundet bildades vid lantbruksveckan 1918. Erheikki JUF-avdelning i Tornedalen blev JUF:s första avdelning. Bästa medlemstalen hade JUF i början av 1949-talet, då fanns ca. 40 000 medlemmar.

JUF:s  historia

STADGAR_JUF_Dalarna.pdf .