JUF Dalarna
Jordbrukareungdomens förbund
~ För landsbygdens ungdom sedan 1918 ~

NÄSTA AKTIVITET
Plöjnings - DM vid Dala Husby hembygdsgård den 9 september
Läs mer under "tävling"
JUF Dalarna stödjer foran "kör för livet" Läs mer om initiativet på sidan aktiviteter.

 


 

Huvudsponsor

Tack till Dalarnas försäkringsbolag som sponsrar JUF Dalarnas verksamhet 2018!


Styrelsen

 Ordförande: Annika Malmberg Karlsson 073-069 79 00
 Vice ordförande: Pernilla Löfgren 070-423 30 80
 Kassör: Erica Bonde 076-763 02 33
 Sekreterare: Anna Larsveden 070-522 41 63
 Ledamot: Michelle Forsberg
 073-635 58 25
 Ledamot: Mattias Johansson 073-913 39 76
Suppleanter:Sara Lundewall
Ur Malin Nilsson
 
 JUF Dalarnas Valberedning

 Helge Sonntag (sammankallande) 072- 368 32 12
 Maria Nordqvist  

Hästgruppen

 Nordsvensk: Lena Casselbrant 
 Ardenner: Jonas Karlsson 
 Fjording: Maria Nordqvist VAD ÄR JUF

wpid-IMG_20140312_134542.jpg

JUF är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som har till syfte:

– att utveckla ungdomsaktiviteter kring natur, miljö och jordbruk, samt i övrigt stimulera en allmän kulturell verksamhet.

– att främja studier och annan verksamhet av betydelse för landsbygden och landsbygdsnäringarna.

– att verka för ökad medmänsklig förståelse och skapa kontakt med motsvarande organisationer i andra länder, samt

– att utveckla självförtroende, kunnighet och ledarförmåga bland medlemmarna genom att samla dem i studier och annan föreningsmässig verksamhet.

JUF är en organisation med anor. Förbundet bildades vid lantbruksveckan 1918. Erheikki JUF-avdelning i Tornedalen blev JUF:s första avdelning. Bästa medlemstalen hade JUF i början av 1949-talet, då fanns ca. 40 000 medlemmar.

JUF:s  historia

STADGAR_JUF_Dalarna.pdf .