JUF Dalarna stödjer Foran

"kör för livet"

Läs mer om initiativet här. Lämna gärna ett bidrag.

 Årets aktiviteter

I vänsterspalten kan du läsa mer om respektive aktivitet! Har du förslag på aktiviteter? kontakta JUF Dalarna!

 Datum Aktivitet Plats
 11
feb.
Årsmöte
Magasingatan 27,
Falun
 29 aprilSkogs-DM
Nyhyttan
 26 maj Banbyggnation Lövåsen
 27 maj DM-Bruks Lövåsen
 1
 juli
 Bastflätningskurs Ardenner Kursledare Eva Sonnbäck
 9 sept Plöjnings-DM Dala Husby 

 .