Bli Medlem i JUF!

För att bli medlem betalar du in medlemsavgift till JUF:s riksförbund på

bg: 287-2976.

 Medlemsavgiften är för närvarande 75kr för ungdom ( 0-25 år) och 225kr för senior.

 Med på talongen ska stå

namn, adress, e-post, telefonnr, personnr(dag, mån, år) samt vilket distrikt man vill tillhöra.Betalar man via internetbank så får man maila in uppgifterna till JUF:s kansli, tala även om vilket datum du betalade in medlemsavgiften. skicka mailet till juf@juf.se


Kontakta JUF Dalarna.

Fyll i formuläret nedan. Vi svarar så snart vi kan!


*

*

*

 .