Vi har fortfarande ett stort behov av funktionärer för att kunna genomföra denna tävling. 

Hela vår verksamhet bygger på frivilliga krafter och gemensamma insatser! Har du kanske en släkting, en god vän eller kan du själv hjälpa till vid tävlingen?
kontakt@jufdalarna.se 


 
 


 .