Unga JUF

Unga JUF i Dalarna bildades våren 2016 och dess huvudsakliga syfte är att jobba för tillväxt och föryngring inom föreningen, främst genom att aktivt ta till vara på och utveckla de yngsta medlemmarnas intressen inom JUF:s breda ramar, och på så vis nå ut till fler barn och ungdomar på den svenska landsbygden.

Unga JUF i Dalarna är en del av riksföreningens projekt Unga JUF. .